Mange elinstallationer er skjulte for det menneskelige øje, og det kan derfor være svært at se, hvor der er fejl. Termografi er derfor en oplagt mulighed for at afklare, om der er løse forbindelser, overbelastninger, skæv belastning og andre fejl.

Da vi foretager kontrollen uden at berøre installationerne, skal strømmen ikke afbrydes, og produktionen i din virksomhed kan derfor fortsætte gennem kontrollen.
Vi viser, hvor der er fejl i installationerne, og hvor der er risiko for kommende fejl.

Undgå brand med korrekte installationer

Nogle forsikringsselskaber kræver, at du får lavet en kontrol af elinstallationerne i dit hjem, og for din egen sikkerheds skyld er det en god idé. Er der en fejl i en installation, kan den nemlig kortslutte, så der opstår brand. Stevns El Service sikrer, at fejl udbedres, så du kan sove trygt om natten.

Nogle gange kræver det ikke mere end at stramme en skrue, men ofte er vi nødt til at udskifte en dårlig eller defekt komponent. Når vi har lavet kontrollen med vores termografikamera, får du en rapport over de fejl og mangler, der bør udbedres.
Og vi reparerer gerne fejl og mangler undervejs.

Er du klar til at få kortlagt de løse forbindelser i dit hus? Så kontakt Stevns El Service på telefon 56 50 33 08.